ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη βιολογική γεωργία

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες η πρόσκληση για το Μέτρο της βιολογικής γεωργίας  του ΠΑΑ 2014 – 2020, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στα 490.000.000 € για όλη την Ελλάδα.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο υπομέτρα εκ των οποίων το πρώτο (με κωδικό 11.1) απευθύνεται σε γεωργούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν βιολογική γεωργία για πρώτη φορά και το δεύτερο (με κωδικό 11.2) απευθύνεται σε γεωργούς που ήδη εφαρμόζουν βιολογικές πρακτικές και επιθυμούν να συνεχίσουν.

Τα είδη των καλλιεργειών που ενισχύονται είναι 49 και διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες:

 • Αροτραίες καλλιέργειες και
 • Μόνιμες (δενδρώδεις) καλλιέργειες, κηπευτικά και αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά.

Επιπλέον παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις για εκτροφές βοοειδών και αιγοπροβάτων, καθώς και για κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και στα δυο υπομέτρα. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Ως χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 16/2/2022 και ως χρόνος λήξης υποβολής των αιτήσεων η 16/3/2022.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι;

Η πιο βασική προϋπόθεση είναι να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Υπενθυμίζεται ότι ενεργοί γεωργοί χαρακτηρίζονται όσοι:

 • ασκούν γεωργική δραστηριότητα
 • έλαβαν για το προηγούμενο έτος αιτήσεων (2021) άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ ή αν κατά το προηγούμενο έτος έλαβαν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που έλαβαν να είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες

Επιπλέον οι δικαιούχοι για να είναι επιλέξιμοι θα πρέπει:

 • Για το μεν Υπομέτρο 11.1 (Μετατροπή) να διαθέτουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή/και κυψέλες. Επιπλέον αν βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο θα πρέπει να έχουν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης από το προηγούμενο έτος (2021).
 • Για το δε Υπομέτρο 11.2 (Διατήρηση) να διαθέτουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή/και κυψέλες για τα οποία υπάρχει ενεργή σύμβαση με Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης που να έχει ξεκινήσει πριν την 31/12/2020.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια ή/και βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο ή/και κυψέλες χρειάζεται να πληρούν τα εξής:

 • να κατέχονται νόμιμα από τον αιτούντα για όλη την περίοδο δέσμευσης (3 έτη) και,
 • να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2021

Επίσης, το ζωικό κεφάλαιο χρειάζεται να έχει σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και, οι κυψέλες να έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Αποκλείονται από το μέτρο όσοι  ενεργοί γεωργοί

 • έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών
 • είναι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης
 • έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση του ΠΑΑ 2014-2020

Επιπλέον, αποκλείονται από το μέτρο αγροτεμάχια τα οποία

 • είναι συνιδιόκτητα (έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2021 με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% )
 • είναι ενταγμένα στο υπομέτρο 8.1 ή σε άλλες δράσεις των μέτρων 10 και 11 και για τα οποία δεν έχουν λήξει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις
Με ποια κριτήρια γίνεται η βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων; 

Τα κριτήρια βαθμολόγησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το Υπομέτρο.

Υπομέτρο  11.1 (Μετατροπή)

 • Η ηλικία του γεωργού. Γεωργοί ηλικίας 18 έως 40 ετών λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία (100 μόρια). Γεωργοί με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών λαμβάνουν βαθμό 0.
 • Η έκταση που επιθυμεί να εντάξει στο μέτρο ο γεωργός προς τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσής του.
 • Η θέση των εκτάσεων που επιθυμεί να εντάξει ο γεωργός στο υπομέτρο και πιο συγκεκριμένα αν οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή σε προστατευόμενες περιοχές.

Υπομέτρο 11.2 (Διατήρηση)

 • Η χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
 • Η έκταση που επιθυμεί να εντάξει στο μέτρο ο γεωργός προς τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσής του.
 • Η θέση των εκτάσεων που επιθυμεί να εντάξει ο γεωργός στο υπομέτρο και πιο συγκεκριμένα αν οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή σε προστατευόμενες περιοχές.
 • Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Αν είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα είναι μέλος ενήμερου Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Ομάδας Παραγωγών μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης λαμβάνει μέγιστη βαθμολογία (100 μόρια)
Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι παραγωγοί;

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την καλλιέργεια ή την εκτροφή και ανάλογα με το Υπομέτρο. Ενδεικτικά η ετήσια ενίσχυση κυμαίνεται από 7€/στρέμμα (για τα χειμερινά σιτηρά) μέχρι 85 €/στρέμμα για τα πυρηνόκαρπα, τα επιτραπέζια σταφύλια και άλλες καλλιέργειες. Για να δείτε αναλυτικά το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια ή εκτροφή κάντε κλικ εδώ

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν όσοι ενταχθούν στο Μέτρο;

Οι δικαιούχοι του μέτρου μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης στο μέτρο οφείλουν:

 • να συνάψουν σύμβαση με γεωργικό σύμβουλο, η οποία θα τους καλύπτει για 3 έτη
 • να υπογράψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης
 • να κατέχουν νόμιμα  τις εκτάσεις ή/και τα ζώα ή/και τις κυψέλες που δηλώνουν καθ’ όλη την διάρκεια της 3ετίας
 • να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων
 • να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την σχετική πρόσκληση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *