ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πως εγγράφεται ένα νέο φυσικό πρόσωπο σε μια Ομάδα Παραγωγών;

Με αφορμή την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την απαλλαγή κατά 50% επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη συλλογικών σχημάτων διαπιστώνεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον είτε για συμμετοχή σε υφιστάμενα συλλογικά σχήματα είτε για δημιουργία νέων συλλογικών σχημάτων.

Επειδή πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με τη δημιουργία νέων συλλογικών σχημάτων αλλά ελάχιστα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο που ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί σε μια υφιστάμενη και λειτουργούσα Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα επιχειρώντας να απαντήσουμε σε πλήθος σχετικών ερωτημάτων που έχουν πυκνώσει κατά τις τελευταίες ημέρες.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ως γνωστόν οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια νομική υπόσταση  από αυτές που αναγνωρίζει η εθνική νομοθεσία. Με άλλα λόγια πρέπει να έχουν τη μορφή είτε ενός Συνεταιρισμού είτε μιας εταιρίας εμπορικού δικαίου είτε μιας εταιρίας του αστικού δικαίου. Μέχρι τώρα οι πλέον συνήθεις μορφές που έχουν τύχει αναγνώρισης είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε). Και στη μία και στην άλλη περίπτωση στα νομικά αυτά πρόσωπα  συμμετέχουν φυσικά ή και άλλα νομικά πρόσωπα με κάποιο ποσοστό συμμετοχής.

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τα μέλη της Ομάδας ή της Οργάνωσης Παραγωγών προέρχονται από τη δεξαμενή των μελών – εταίρων του νομικού προσώπου δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε κάποια Ομάδα ή Οργάνωση αν δεν είναι μέλος-εταίρος στο υπερκείμενο νομικό πρόσωπο. Ως εκ τούτου πριν την εγγραφή στην Ομάδα είναι αναγκαίο ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στο νομικό πρόσωπο αποκτώντας ένα μέρος του εταιρικού – μετοχικού- συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η διαδικασία εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το νομικό πρόσωπο είναι Συνεταιρισμός ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε.

Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι το υπερκείμενο νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει πολλαπλές δραστηριότητες αλλά η Ομάδα ή η Οργάνωση αναγνωρίζεται μόνο για έναν τομέα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην Ομάδα του νομικού προσώπου που επιθυμεί. Η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση απευθύνεται προς την αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή της Ομάδας/Οργάνωσης και εξετάζεται προκειμένου να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί. Τα δύο βασικότερα σημεία που εξετάζονται είναι α) η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδιαφερόμενου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι καλλιεργεί τα προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η Ομάδα/Οργάνωση και β) η δέσμευσή του ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και σε άλλη Ομάδα/Οργάνωση που διαχειρίζεται τα ίδια προϊόντα.

Η εξέταση της αίτησης για εγγραφή σε μια αναγνωρισμένη Ομάδα/Οργάνωση συνιστάται να γίνεται προ της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου ώστε να μπορεί η Ομάδα/Οργάνωση να οργανώσει πληρέστερα τη δραστηριότητά της.

Επιπλέον, ενδέχεται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας/Οργάνωσης να προβλέπεται η απαίτηση για την καταβολή εισφοράς κατά την εγγραφή

Μετά την αποδοχή της αίτησης η Ομάδα/Οργάνωση έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει την εγγραφή του νέου ατόμου στην αρμόδια ΔΑΟΚ προκειμένου να καταχωρηθεί στα σχετικά Μητρώα που τηρεί το ΥπΑΑΤ.

Πηγή: omadesparagogon.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *