Η οργάνωση

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Βιοκαλλιεργητών Ελαιοκομικών Προϊόντων του Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Ροβιών συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών – μελών του Συνεταιρισμού που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το μοντέλο της βιολογικής παραγωγής.

Από το 2018 μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές Οργάνωση Παραγωγών έχοντας ως κύριους στόχους:

 

  • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων υγείας της βιολογικής επιτραπέζιας ελιάς ,
  • την αξιοποίηση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και καινοτόμων πρακτικών
  • τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον
  • τη διαχείριση των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας κυρίως για τη προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιοποικιλότητας
  • τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

 

Με την πρωτοβουλία αυτή έχει διαμορφωθεί εντός του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Ροβιών ένας πυρήνας παραγωγών ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει σημαντικές οικονομίες κλίμακας αλλά και μια αισθητή αύξηση στην αξία παραγωγής.