Στρατηγική επιδίωξη της Ο.Π. ΑΕΣ Ροβιών είναι η αύξηση της αξίας παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Ο.Π εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Κύριοι πυλώνες του προγράμματος δράσης είναι

  • η συστηματική και οργανωμένη γεωτεχνική παρακολούθηση. Κάθε μέλος της Ο.Π έχει πλήρη γεωτεχνική υποστήριξη στις καλλιεργητικές δραστηριότητες που εφαρμόζει
  • η συλλογική άσκηση καλλιεργητικών δραστηριοτήτων. Τα μέλη της Ο.Π αξιοποιούν από κοινού υποδομές και εξοπλισμό επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό οικονομίες κλίμακας αλλά και ενισχύοντας το πνεύμα του συνεταιρίζεσθαι.
  • Η συστηματική προβολή και προώθηση της παραγωγής τους

Οι δράσεις του προγράμματος αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα και την ποσότητα του ελαιοκάρπου που συγκεντρώνεται για επεξεργασία, στα ιδιαίτερα οργανοληπτικά, θρεπτικά και άλλα χαρακτηριστικά των ελαιοκομικών προϊόντων που προωθούνται στην αγορά και στη διαπραγματευτική ισχύ των μελών της ΟΠ έναντι των εμπόρων.

Η λειτουργία της Ο.Π υποστηρίζεται από υποδομές και εξοπλισμό που διαθέτει το κάθε μέλος αλλά και από συλλογικές υποδομές. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου που συγκομίζουν οι παραγωγοί πραγματοποιείται στη συνεταιριστική μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας επιτραπέζιας ελιάς του ΑΣ Ροβιών

Τα προϊόντα της ΟΠ διατίθενται στο εμπόριο μέσω του ΑΕΣ Ροβιών είτε σε μεγάλες συσκευασίες (βαρέλια των 150kg, δοχεία 3 κιλών) είτε σε συσκευασίες λιανικής (βαζάκια 100-200 γρ) με την επωνυμία του ΑΕΣ Ροβιών και ιδιωτικές ετικέτες (Private label) πελατών. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται κυρίως επιτραπέζιες ελιές (Κονσερβολιά, ελιά Καλαμών και λίγες Δαμασκηνοελιές) ολόκληρες, τεμαχισμένες σε ροδέλες, εκπυρηνωμένες,γεμιστές, πάστα ελιάς και ελαιόλαδο.

Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής των μελών της ΟΠ αποτελεί η Κονσερβολιά Ροβιών η οποία είναι αναγνωρισμένη ως προϊόν ΠΟΠ.